Areamätning

Hur stor är din bostad, egentligen? 

Många har en felaktig siffra på sin boyta, vilket kan påverka såväl fastighetsskatt som försäljningspriser. Att ha en korrekt siffra på bostadsytan är viktigt, framför allt när det handlar om köp och försäljning av bostäder.

Beroende på hur just din fastighet ser ut kan ytor både komma till och räknas bort. Vissa ytor som inte räknades med tidigare skall nu tas med och likadant faller vissa tidigare medräknade ytor nu bort, i och med att reglerna har förändrats. 

I många fall så har mätningarna som sagt gjorts enligt äldre standarder och för gamla byggnader har kanske ingen egentlig mätning gjorts alls, utan den boyta som står angiven i underlagen för fastighetsregister och liknande är helt enkelt uppskattningar. 

Ibland har man gjort mätningarna utifrån ritningar, vilka ofta inte är helt skalenliga. De tar heller inte hänsyn till eventuella ombyggnationer som kan ha gjorts. Om exempelvis en avdelande vägg sätts in i ett rum ändras ju bostadsytan.

Även tjockleken på innerväggarna påverkar och det är inte alltid hela tjockleken skall räknas med. På en enkel planritning ser man inte alltid takhöjden, vilket kan vara avgörande för vilka delar av golvytan som skall räknas med och inte. Ytor som pannrum, soprum och garage som är sammanbyggda med huset kan vara svåra att själv avgöra om de ska värderas som boyta eller som biyta, så det är bättre att ta hjälp av någon som känner till de senaste mätreglerna.

areamätning Stockholm

Har säljaren av en bostad uppgett riktiga uppgifter?

När du ska köpa en bostad har du själv ansvar för att kontrollera att uppgifterna om bostadens yta stämmer.  Det som står i ett mäklarprospekt, vad säljaren uppger eller vad som står i en annons är inte juridiskt bindande. Precis som att du är ansvarig för att kontrollera en bostads skick är det även upp till dig att se till att du får det du betalar för i form av boyta.

Detta skulle vi säga är extra viktigt när man handlar en bostad i Stockholm, med tanke på priserna per kvadratmeter. Se till att du får det du betalar för! En areamätning är en relativt liten investering som kan vara minst lika mycket värd som besiktningen för att se till att du gör ett bra köp.

En diplomerad areamätare

Vi är diplomerade areamätare och kan hjälpa dig med att ta reda på exakt hur stor en bostad eller lokal i Stockholmsområdet är. Vi använder oss av modern mätutrustning som hjälper oss att uppfylla den senaste standarden för areamätning (SS21054:2009 – en SIS-certifiering).

När vi genomför en areamätning utfärdar vi ett mätbevis som sedan kan bifogas  i en försäljningsprocess.  Mätbeviset är ett juridiskt dokument som är giltigt fram tills en ny mätning enligt SIS-standard utförs av diplomerad areamätare, så det är en bra inverstering för att vara säker på att man har korrekta uppgifter. 

Kontakta oss och berätta om vilken typ av bostad eller lokal du behöver hjälp med att mäta, så återkommer vi med en offert.

Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert!